טיפול משפחתי

טיפול משפחתי

טיפול משפחתי תיאור קצר

במרכז מפלים מאמינים בתפיסה מערכתית בכל הקשור לטיפול המשפחתי, זאת מתוך גישה המלמדת אותנו שאנו לא חיים בנפרד אלא חלק ממשהו וממישהו. אנו חלק מזוג, חלק ממשפחה, חלק מעם וחלק מעולם.
אנו מושפעים מהמשפחה שלנו ומשפיעים עליה לא פחות. היחסים וצורת ההתמודדות עם ההווה שלנו תלויה, בחלק מהמקרים, בעבר שלנו. לא תמיד העבר רודף ולא תמיד חייבים לנבור ולחפש, אבל תמיד יש חובה להעלות בטיפול את המשפחה בה גדלנו כחלק מההוויה שלנו, לראות בתא המשפחתי חלק בלתי נפרד מהקיום שלי, זאת תוך כדי הצבת גבולות מאוד ברורים לעתיד שלי ומהיכן המקום שלי לצמוח הלאה...

אנו רואים בחיזוק התא המשפחתי ערך עליון. ערך המסוגל לחבר את האדם בצורה חזקה גם לעצמו...

תגובה חדשה

תגובות

  • Phone Call
  • Waze
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Mapalim. Proudly created by Ori Mansur