top of page

טיפול משפחתי

מפלים.gif

טיפול משפחתי

טיפול משפחתי תיאור קצר

במרכז מפלים מאמינים בתפיסה מערכתית בכל הקשור לטיפול המשפחתי, זאת מתוך גישה המלמדת אותנו שאנו לא חיים בנפרד אלא חלק ממשהו וממישהו. אנו חלק מזוג, חלק ממשפחה, חלק מעם וחלק מעולם.
אנו מושפעים מהמשפחה שלנו ומשפיעים עליה לא פחות. היחסים וצורת ההתמודדות עם ההווה שלנו תלויה, בחלק מהמקרים, בעבר שלנו. לא תמיד העבר רודף ולא תמיד חייבים לנבור ולחפש, אבל תמיד יש חובה להעלות בטיפול את המשפחה בה גדלנו כחלק מההוויה שלנו, לראות בתא המשפחתי חלק בלתי נפרד מהקיום שלי, זאת תוך כדי הצבת גבולות מאוד ברורים לעתיד שלי ומהיכן המקום שלי לצמוח הלאה...

אנו רואים בחיזוק התא המשפחתי ערך עליון. ערך המסוגל לחבר את האדם בצורה חזקה גם לעצמו...

Heading 5

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

תגובה חדשה

תגובתך נשמרה בהצלחה

תגובות

heavy-heart-exclamation-mark-ornament_27

יצחק אמנו סופר

בת ים

לפעמים יש בעיות שכהורים אתה מבין שישנם אך לא יודע לפתור.ואז כמו אצל מלטש יהלומים מומחה.הבעיה צפה ונפתרת.תודה רבה על ליטוש היהלומים שלי ושזירתם לשרשרת למען הדורות הבאים

bottom of page