top of page

רפואת הנפש בדרך היהדות

מפלים.gif

רפואת הנפש בדרך היהדות

רפואת הנפש בדרך היהדות, שיטת עין הבדולח

סודות בריאות הנפש על פי חכמי הקבלה והחסידות.
בדרך כלל אנשים מנסים לסדר את המציאות החיצונית כדי שתהיה להם נחת פנימית.

בשיטת עין הבדולח עובדים הפוך לחלוטין:
מסדרים את העולם הפנימי, כך שהמציאות החיצונית מסתדרת מאליה.
שיטת עין הבדולח גורסת שהעולם החיצוני הוא אך ורק מראה לעולם הפנימי.
אין דרך לפתור בעיות בחוץ. אלא, הדרך לקיים חיים מספקים ומאושרים היא על ידי תנועות פנימיות פשוטות.
הנכונות שלך לשינוי פנימי היא זו שתייצר מציאות טובה עבורך ועבור היקרים לך
!לא מדובר בטכניקה לבריאות הנפש אלא שיטה כוללת לחיים.
והתוצאות מהפכניות.

Heading 5

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

תגובה חדשה

תגובתך נשמרה בהצלחה

תגובות

bottom of page