top of page

באופן בלתי פורמאלי

באופן בלתי פורמאלי

המלצות שלנו להרצאות / סדנאות בתוכנית:

Click here to add your own cont

Click here to add your 

Click here to add y

* ניתן להרכיב תוכנית / השתלמות עם הרצאות נוספות הנמצאות במאגר שלנו.

התוכנית "באופן בלתי פורמאלי" נבנתה בכדי להעצים את מערכת החינוך הבלתי פורמאלית, מתוך אמונה שהיכולת להוביל שינוי נמצא בידיה לא פחות מהחינוך הפורמאלי אם לא יותר. אנו מאמינים שפיתוח יחסי אמון ושותפות בין הגורמים, מערכת כלים פרקטיים, יצירת שפה חינוכית משותפת ומקום להעלות ולהתמודד עם דילמות ושאלות מובילים להצלחתה.
קהל היעד: כפרי נוער, בתי ילד, עמותות, תנועות נוער, מתנ”סים וצוותי מנהיגות נוער
הערה: ישנה אפשרות להרכיב תוכנית עם הרצאות נוספות מהמאגר הקיים

6

/

4

:מספר מפגשים

כשעה ורבע כל מפגש

:משך המפגש

תקשורת אישית ובין אישית

אמון ואמונה בעצמנו ובאחרים

קבלה והכלת השונה

מוגנות אישית וקהילתית

כלים חינוכיים

מנהיגות והובלה

השאר פרטים

קיבלנו את הפרטים , נחזור אלייך בהקדם

תגובה חדשה

תגובתך נשמרה בהצלחה

תגובות

bottom of page